Притча за стъклото и богатството

Притча за стъклото и разликата между него и огледалото

Притча за стъклото и богатството

Един ученик попитал учителя си:

– Учителю, не разбирам едно нещо. Когато отидеш при бедняка, той е приветлив и винаги ти помага с каквото може. А когато отидеш при богатия, той никога не ти помага и гледа само себе си. Защо става така?

Учителят отговорил:

– Погледни през прозореца, какво виждаш?

– Жена с дете в количка, отиваща на пазар …

– Добре. А сега погледни в огледалото, какво виждаш там?

– Че какво мога да видя там, виждам себе си.

– Точно така – отвърнал Учителят – прозорецът е от стъкло и огледалото е от стъкло.

Трябва само да добавиш малко сребро и вече виждаш само себе си.

притча за стъклото и огледалото

Източник: e-zdravey.com